Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem technologii do automatyzacji screeningu w procesie rekrutacji kandydatów dla branży IT

Realizacja projektu przewiduje

Implementation of developmental work involving the construction of mechanisms for extracting data on candidates’ competencies from CV documents and matching candidates to offers – known as screening.

Grupy docelowe

Działy HR Firm IT oraz potencjalni pracownicy rynku IT

Cel projektu

Celem projektu jest automatyzacja, przyspieszenie procesu rekrutacji oraz zwiększenie jego efektywności poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w dwóch kluczowych etapach rekrutacji: składania aplikacji przez kandydatów oraz wyboru najlepiej dopasowanych kandydatów przez rekrutrów.

Efekt projektu

Opracowanie system informatyczny RecruIT dla kandydatów i rekrutrów, umożliwiający dodawanie ofert pracy, aplikowanie oraz dokonywanie automatycznego screeningu.

Wartość projektu

8 964 592,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich

5 004 300,00 PLN