tss_logo_1200x630_white
kigc logo
CYBERSECURITY

Oferta

NA PRZEPROWADZENIE TECHNICZNEJ DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

Audyt bezpieczeństwa

TSS - Wsparcie na każdym etapie

Cel

- Ocena wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych,

- Ocena zgodności z KRI/ UoKSC, a tym samym wsparcie Jednostki Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

TSS - Metody i narzędzia dobierane do projektu

Metodologia

- Norma PN-EN ISO 27001 - system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,

- Najlepsze praktyki pod kątem bezpieczeństwa,

- Standard OWASP top 10.

Metodyka

 • Testy automatyczne z wykorzystaniem komercyjnych i otwartoźródłowych skanerów oraz autorskich skryptów,
 • Testy manualne, pozwalające na wykrycie lub potwierdzenie występowania określonej podatności,
 • Wywiady z wybranymi osobami, np. Informatykiem, wdrażającym zabezpieczenia,
 • Analiza dokumentacji, w tym w szczególności:
  • istniejących już raportów z audytów systemów informacyjnych,
  • istniejącej dokumentacji architektury sieci,
  • istniejących baz danych konfiguracji urządzeń aktywnych,
  • istniejącej dokumentacji procesu zarządzania incydentami,
 • Weryfikacja serwisów www, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wersji serwera http,
  • wersji systemu CMS (o ile występuje),
  • bezpieczeństwa komunikacji (aktualność certyfikatów X.509, wersja TLS, stosowane algorytmy kryptograficzne itp.),
  • dostępności kompetentnego personelu do utrzymania serwisu,
 • Weryfikacja systemów pocztowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • poprawności wdrożenia mechanizmów SPF, DKIM, DMARC,
  • poprawności i bezpieczeństwa wdrożenia mechanizmów TLS,
  • dostępności kompetentnego personelu do utrzymania serwisu,
 • Weryfikacja lokalnych sieci teleinformatycznych,
 • Weryfikacja połączenia z siecią internetu.

Produkt

Raport z audytu w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zawierający:

 • wykryte podatności wraz z zaleceniami naprawczymi,
 • rekomendacje w zakresie niezbędnych zmian organizacyjno-technicznych,
 • tabelę zgodności (wskazanie i omówienie niezgodności z wymaganiami)
 • podsumowanie testów.

Zakres projektu

Dokumentacja potwierdzająca wykonane działania wskazanego w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Identyfikacja systemu informacyjnego wspierającego zadanie publiczne

Dokumentacja Systemu Informacyjnego wspierającego zadanie publiczne

Proces zarządzania incydentami wraz z Dokumentacją procesu zarządzania incydentami

Wybrane aspekty świadczenia usług kluczowych, zgodnie z UoKSC i KRI

Analiza wybranych aspektów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) – zabezpieczenia (Załącznik A)

Analiza wybranych aspektów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) – organizacja systemu

Analiza wybranych aspektów zarządzania ciągłością działania (ISO 22301)

Zespół

Nasz zespół to eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z wieloletnim doświadczeniem. Podczas audytu zespół audytorski będzie składał się z minimum 3 audytorów. Nasi audytorzy posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji testów penetracyjnych oraz prowadzeniu audytów bezpieczeństwa.

Wybrane certyfikaty naszego zespołu:

 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001,
 • OSCE, eWPTx, eWPT, EMEA, CCNA, CCENT, DSOC,
 • ISO 27005:2018 – Information Security Risk Management,
 • ISO/IEC27017:2015 – Information Security in the Cloud,
 • ISO27001:2017 Internal Auditor,
 • Blockchain Technology, Internet of Things (IoT) and the Cloud, CompTIA Cloud+,
 • General Data Protection Regulation (GDPR) Certificates,
 • ISO 13485:2016 – QMS for Medical Devices Certificate,
 • ISO 9001:2015 – Quality Management System Certificate.

We will jointly accomplish your project